i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Overige informatie

Op de werkplekinstructiekaart staat in het onderdeel overig informatie die niet bij andere blokken thuishoort. Dat is algemene informatie zoals:

  • Eerste hulpverlening bij een ongeval dient te worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende EHBO-regels.
  • Bij bezoek aan arts of ziekenhuis altijd het veiligheidsinformatieblad meenemen.
  • Hulpverlener: denk aan eigen veiligheid, gebruik beschermingsmiddelen.

De informatie kan ook specifiek toegesneden zijn op het product:

  • Gevaarlijke verbrandings-/ontledingsproducten: zuurstof.
  • Reageert heftig met brandbare stoffen.
  • Stabiel onder normale omstandigheden.

Waarom is deze overige informatie van belang

De overige informatie hoort niet thuis in de andere blokken van de werkplekinstructiekaart, maar is zeker van belang om goed kennis van te nemen.