i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Onderbouwing van het gebruik van een product

Werken met gevaarlijke producten brengt risico’s voor de veiligheid en gezondheid van mensen met zich mee. Om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te garanderen moet u doeltreffende maatregelen nemen.

De meest effectieve maatregel, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, is het vervangen van gevaarlijke stoffen door stoffen waarbij uw medewerkers geen of minder gevaar lopen. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is dit zelfs een verplichting (artikel 4.17 Arbobesluit).

Als vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is of als er nog altijd een gevaar voor de veiligheid of gezondheid is, moet u maatregelen nemen volgens de voorkeursvolgorde van de arbeidshygiënische strategie. Daarbij moet u voor kankerverwekkende en mutagene stoffen schriftelijk motiveren waarom de stof niet vervangen kan worden en welke preventieve maatregelen u heeft genomen om blootstelling te voorkomen of minimaliseren (artikel 4.13 Arbobesluit).

Het waarom van het onderbouwen van het gebruik van een product

Omdat kankerverwekkende en mutagene producten zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid van uw mensen, moet u actief op zoek naar vervangende producten. Is dit niet mogelijk, dan moet u schriftelijk motiveren waarom het product niet vervangen kan worden en wat u heeft gedaan om uw mensen te beschermen.