i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Over het gebruik van een CMR-product

Voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen zijn in het Arbobesluit (§2) aanvullende voorschriften opgesteld. Bij het werken met die stoffen zijn extra voorschriften van toepassing.

U heeft de verplichting om blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen of kankerverwekkende processen zoveel mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken moet u alle maatregelen treffen die technisch uitvoerbaar zijn.

De meest effectieve maatregel, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, is het vervangen van gevaarlijke stoffen door stoffen waarbij uw medewerkers geen of minder gevaar lopen. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is dit zelfs een verplichting (artikel 4.17 Arbobesluit).

Wat moet worden geregistreerd?

Voor kankerverwekkende, mutagene en voor reprotoxische stoffen geldt een aanvullende registratieverplichting (Arbobesluit artikel 4.2a en 4.13). Het betreft het vastleggen van onder andere:

  • de reden waarom de stof gebruikt wordt;
  • de hoeveelheid van de stof die per jaar vervaardigd/gebruikt wordt dan wel aanwezig is;
  • het soort werk en de getroffen maatregelen om blootstelling te beperken;
  • aantal werknemers;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • indien een stof vervangen is, moet dit ook worden beschreven.

Daarnaast moet u een lijst bijhouden van de werknemers die met de kankerverwekkende en mutagene stoffen hebben gewerkt en wat de aard, mate en duur van de blootstelling was. Iedere werknemer heeft recht op inzage en afschrift van de persoonsgebonden registratie van CMR-producten.

Waarom u het gebruik van CMR-producten aanvullend moet registreren

Omdat CMR-stoffen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid op lange termijn, zijn in het Arbobesluit (§2, artikel 4.13) aanvullende eisen opgesteld. Wanneer u toch met deze producten moet werken, moet u een aanvullende registratie bijhouden.