i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Is het gebruik van een product noodzakelijk?

In veel bedrijven en organisaties is de vraag: ‘Is het gebruik van deze gevaarlijke stof noodzakelijk?’ een eyeopener. Vaak blijkt bijvoorbeeld dat:

  • met een product wordt gewerkt omdat dat in het verleden ook gebeurde;
  • de activiteit met de gevaarlijke stof geen toegevoegde waarde heeft en kan worden overgeslagen (voorbeeld: schoonmaakwerkzaamheden die overbodig bleken voor een volgende processtap);
  • het proces waarbij een gevaarlijke stof wordt gebruikt, kan worden vervangen door een proces waarin geen enkele gevaarlijke stof wordt gebruikt (voorbeeld: het vervangen van dieselmotoren door elektrische motoren);
  • de gevaarlijke stof kan worden vervangen door een veel minder gevaarlijke stof (voorbeeld: vervanging van oplosmiddelhoudende verf door watergedragen verf);
  • de verschijningsvorm van de stof kan worden aangepast (voorbeeld: het vervangen van fijne pigmentpoeders door korrels beperkt de stofvorming).

 

Is vervanging niet mogelijk?

Als toch met de gevaarlijke stof moet worden gewerkt, beoordeel dan kritisch het gebruik. Het gebruik van een stof beïnvloedt namelijk het gevaar van een stof. Bijvoorbeeld verwarmen, koelen, mengen en overschenken kunnen het risico van het weken met de stof vergroten.

Het waarom van het gebruik van een product

Het is lang niet altijd noodzakelijk om risicovolle chemische producten te gebruiken. Bekijk daarom altijd of u een gevaarlijke stof of handeling kunt vervangen. Is dat niet mogelijk, zorg er dan voor dat er veilig gewerkt kan worden.