i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Uitleg over grenswaarden

Om te kunnen bepalen of er sprake is van een risicovolle blootstelling moeten er referentiewaarden van de stoffen worden verzameld, de zogenaamde grenswaarden. U kunt verschillende soorten grenswaarden tegenkomen:

  • De meeste grenswaarden zijn vastgesteld voor een werkdag van 8 uur; dit noemt men de TGG-8h (de tijdgewogen gemiddelde grenswaarde van 8 uur). Dit zijn feitelijk levenslange waarden: 8 uur per dag, 40 uur in de week en een arbeidsleven lang.
  • Er zijn ook waarden voor kortdurende blootstelling van 15 minuten; de TGG-15min (tijdgewogen gemiddelde grenswaarde 15 minuten).
  • De ceilingwaarden zijn maximale (plafond) waarden die nooit overschreden mogen worden, zelfs niet gedurende korte tijd.

De grenswaarde gaat over de blootstelling via de ademhaling. Stoffen die ook gemakkelijk door de huid heen kunnen dringen, kunnen bij de grenswaarde een aanduiding ‘H’ krijgen. Deze H staat voor huid.

Er zijn in Nederland twee soorten grenswaarden:

  • Publieke grenswaarden: dit zijn wettelijke grenswaarden. Ze zijn gebaseerd op adviezen van de Gezondheidsraad en worden gepubliceerd in de Staatscourant.
  • Private grenswaarden: deze worden door bedrijven of brancheorganisaties opgesteld, voor stoffen die geen publieke grenswaarden hebben.

 

Het waarom van grenswaarden

Bij het werken met gevaarlijke stoffen mag de blootstelling de grenswaarde niet overschrijden. Wanneer de geschatte blootstelling meer is dan 1/3 van de grenswaarde, moet u metingen doen om de exacte blootstelling vast te stellen. In dit geval lopen uw werknemers risico op gezondheidsschade. Daarom vereist het Arbobesluit (artikel 4.3) doeltreffende maatregelen bij (kans op) overschrijding van de grenswaarde.