i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Buitenlandse benamingen

de : Pufferlösung (Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid), rückführbar auf SRM von NIST und PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
en : Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
es : Solución tampón (ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido), trazable a SRM de NIST y PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
fr : Solution tampon (acide borique/potassium chlorure/sodium hydroxyde), rapportée à SRM de NIST et PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
it : Soluzione tampone (acido borico/potassio cloruro/sodio idrossido), riferito a SRM di NIST e PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
pl : Roztwór buforowy (kwas borowy/chlorek potasowy/wodorotlenek sodowy), w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®

Leverancier of fabrikant

Millipore

Productcode

109462

Signaalwoord

Gevaar

Risico's en gevaar of gevaren volgens de wet

Risico’s

H360FD : Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelen volgens GHS-wetgeving

Voorzorgsmaatregelen

Dit product heeft geen gekoppelde p-zinnen

Het waarom van het opnemen van de algemene gegevens in een stoffenregister en op het etiket

De algemene gegevens zijn van belang omdat een product aan de hand van de productgegevens en de productcode kan worden geïdentificeerd. De gegevens van de fabrikant of leverancier zijn nodig om bij vragen over het gebruik contact te kunnen opnemen. De algemene gegevens zijn te vinden in rubriek 1 van het SDS. Iedere leverancier is volgens REACH verplicht deze algemene gegevens kenbaar te maken.

Ook op het etiket van gevaarlijke producten staan de algemene gegevens, zoals productnaam en de leveranciersgegevens. Daarnaast staan op het etiket de gevaarspictogrammen, signaalwoorden, gevaarszinnen en voorzorgsmaatregelen. Zo weten de mensen die met het product werken en ook de vervoerders welke risico's de producten hebben.