i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Handelingen met een product

Blootstelling vindt niet alleen plaats tijdens de werkzaamheden. Maar ook bij andere handelingen – zoals intern transport naar opslag, werkvoorraad aanvullen en afval afvoeren.

Het beperken van blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan door maatregelen te nemen volgens de arbeidshygiënische strategie. Die houdt in dat u eerst probeert om een vervangend product te vinden. Als dat niet lukt, kunt u ook een aantal technische en organisatorische maatregelen nemen om de blootstellingsduur en het aantal blootgestelde werknemers te beperken.

Een voorbeeld van organisatorische maatregelen is het verplaatsen van de activiteit met de gevaarlijke stof naar een afgescheiden ruimte. De werknemer verblijft dan maar korte tijd in deze ruimte om noodzakelijke handelingen uit te voeren. Bij technische maatregelen kunt u denken aan de controle en de bediening van de apparatuur buiten de ruimte waar de chemische producten aanwezig zijn.

Indien dergelijke maatregelen niet mogelijk of doeltreffend zijn, kunt u kiezen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen vormen een laatste barrière voordat de stof kan worden opgenomen door het lichaam.

Waarom kennis van alle handelingen met een product van belang is

Bij iedere handeling kan blootstelling plaatsvinden of zich een incident voordoen. Het is van groot belang dat u zich daarvan bewust bent en deze handelingen in kaart brengt zodat u passende maatregelen kunt nemen.