i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Samenstelling

Componentnaam CAS-nummer EC-nummer Concentratie
Componentnaam Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified; [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers p CAS-nummer 64742-54-7 EC-nummer 265-157-1 Concentratie 25% - 50%
Componentnaam reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate CAS-nummer 125643-61-0 EC-nummer 406-040-9 Concentratie 0% - 3%
Componentnaam Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil - unspecified; [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons CAS-nummer 64742-65-0 EC-nummer 265-169-7 Concentratie 0% - 3%
Componentnaam Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic; Baseoil - unspecified; [A complex comination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons CAS-nummer 64742-56-9 EC-nummer 265-159-2 Concentratie 0% - 3%
Componentnaam Bis(nonylphenyl)amine CAS-nummer 36878-20-3 EC-nummer 253-249-4 Concentratie 0% - 3%
Componentnaam Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified; [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 CAS-nummer 64742-70-7 EC-nummer 265-174-4 Concentratie 0% - 3%
Componentnaam Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) CAS-nummer 93819-94-4 EC-nummer 298-577-9 Concentratie 0% - 2,499%
Componentnaam Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified; [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers p CAS-nummer 64742-55-8 EC-nummer 265-158-7 Concentratie 0% - 0,999%
Componentnaam Long chain alkyl thio carbamide metal complex CAS-nummer 0000-00-0 EC-nummer 457-320-2 Concentratie 0% - 0,3%

Het waarom van het opnemen van de samenstelling van het product

Het is nodig om de samenstelling van een product te inventariseren en op te nemen in het stoffenregister en op de werkplekinstructiekaart. Een product wordt namelijk geclassificeerd op basis van de enkelvoudige componenten en hun concentratie. Op basis van de samenstelling weet u dus de gevaren en risico’s waaraan de mensen die met het product werken blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen u moet nemen.