i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Samenstelling

Componentnaam CAS-nummer EC-nummer Concentratie
Componentnaam Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts CAS-nummer 68411-30-3 EC-nummer 270-115-0 Concentratie 20% - 40%
Componentnaam Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts CAS-nummer 68439-57-6 EC-nummer 931-534-0 Concentratie 10% - 20%
Componentnaam Alcohols, C16-18, ethoxylated (3->20 EO) CAS-nummer 68439-49-6 EC-nummer 931-932-4 Concentratie 5% - 10%
Componentnaam Sodium carbonate CAS-nummer 497-19-8 EC-nummer 207-838-8 Concentratie 1% - 5%
Componentnaam 2-tert-butylcyclohexyl acetate CAS-nummer 88-41-5 EC-nummer 201-828-7 Concentratie 1% - 3%
Componentnaam 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one CAS-nummer 127-51-5 EC-nummer 204-846-3 Concentratie 0% - 0,1%

Het waarom van het opnemen van de samenstelling van het product

Het is nodig om de samenstelling van een product te inventariseren en op te nemen in het stoffenregister en op de werkplekinstructiekaart. Een product wordt namelijk geclassificeerd op basis van de enkelvoudige componenten en hun concentratie. Op basis van de samenstelling weet u dus de gevaren en risico’s waaraan de mensen die met het product werken blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen u moet nemen.