i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Samenstelling

Componentnaam CAS-nummer EC-nummer Concentratie
Componentnaam Gasoline; Low boiling point naphtha - unspecified; [A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of CAS-nummer 86290-81-5 EC-nummer 289-220-8 Concentratie 78% - 100%
Componentnaam 2-ETHOXY-2-METHYLPROPANE CAS-nummer 637-92-3 EC-nummer 211-309-7 Concentratie 0% - 22%
Componentnaam ethanol / ethylalcohol CAS-nummer 64-17-5 EC-nummer 200-578-6 Concentratie 0% - 5%
Componentnaam tert-butyl methyl ether) CAS-nummer 1634-04-4 EC-nummer 216-653-1 Concentratie 0% - 22%
Componentnaam 2-methylpropan-2-ol; tert-butyl alcohol CAS-nummer 75-65-0 EC-nummer 200-889-7 Concentratie 0% - 15%
Componentnaam 2-methylpropan-1-ol; iso-butanol CAS-nummer 78-83-1 EC-nummer 201-148-0 Concentratie 0% - 15%
Componentnaam Propan-2-ol CAS-nummer 67-63-0 EC-nummer 200-661-7 Concentratie 0% - 12%
Componentnaam Methanol CAS-nummer 67-56-1 EC-nummer 200-659-6 Concentratie 0% - 3%
Componentnaam toluene CAS-nummer 108-88-3 EC-nummer 203-625-9 Concentratie 0% - 25%
Componentnaam Xylene CAS-nummer 1330-20-7 EC-nummer 215-535-7 Concentratie 0% - 20%
Componentnaam isopentane; 2-methylbutane CAS-nummer 78-78-4 EC-nummer 201-142-8 Concentratie 0% - 20%
Componentnaam 1,2,4-trimethylbenzene CAS-nummer 95-63-6 EC-nummer 202-436-9 Concentratie 0% - 5%
Componentnaam ethylbenzene CAS-nummer 100-41-4 EC-nummer 202-849-4 Concentratie 0% - 5%
Componentnaam n-hexane CAS-nummer 110-54-3 EC-nummer 203-777-6 Concentratie 0% - 5%
Componentnaam pentane CAS-nummer 109-66-0 EC-nummer 203-692-4 Concentratie 0% - 5%
Componentnaam benzene CAS-nummer 71-43-2 EC-nummer 200-753-7 Concentratie 0% - 1%

Het waarom van het opnemen van de samenstelling van het product

Het is nodig om de samenstelling van een product te inventariseren en op te nemen in het stoffenregister en op de werkplekinstructiekaart. Een product wordt namelijk geclassificeerd op basis van de enkelvoudige componenten en hun concentratie. Op basis van de samenstelling weet u dus de gevaren en risico’s waaraan de mensen die met het product werken blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen u moet nemen.