i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Samenstelling

Componentnaam CAS-nummer EC-nummer Concentratie
Componentnaam Hydrocarbons, C9-C12, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclide, Aromatics (2-25%) CAS-nummer 0000-00-0 EC-nummer 919-446-0 Concentratie 25% - 50%
Componentnaam naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha; [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the CAS-nummer 64742-82-1 EC-nummer 265-185-4 Concentratie 10% - 25%
Componentnaam Hydrocarbons, C9, aromatics CAS-nummer 0000-00-0 EC-nummer 918-668-5 Concentratie 2,5% - 5%
Componentnaam 2-methoxy-1-methylethyl acetate CAS-nummer 108-65-6 EC-nummer 203-603-9 Concentratie 1% - 2,5%
Componentnaam Xylene CAS-nummer 1330-20-7 EC-nummer 215-535-7 Concentratie 1% - 2,5%
Componentnaam Butanone oxime CAS-nummer 96-29-7 EC-nummer 202-496-6 Concentratie 0,5% - 1%
Componentnaam 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt CAS-nummer 22464-99-9 EC-nummer 245-018-1 Concentratie 0,25% - 0,5%
Componentnaam Cobalt bis(2-ethylhexanoate) CAS-nummer 136-52-7 EC-nummer 205-250-6 Concentratie 0,25% - 0,5%
Componentnaam (2-methoxymethylethoxy)propanol CAS-nummer 34590-94-8 EC-nummer 252-104-2 Concentratie 0,5% - 0,25%

Het waarom van het opnemen van de samenstelling van het product

Het is nodig om de samenstelling van een product te inventariseren en op te nemen in het stoffenregister en op de werkplekinstructiekaart. Een product wordt namelijk geclassificeerd op basis van de enkelvoudige componenten en hun concentratie. Op basis van de samenstelling weet u dus de gevaren en risico’s waaraan de mensen die met het product werken blootgesteld kunnen worden en welke maatregelen u moet nemen.