i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Zorgen voor goede werkomstandigheden

Omdat het werken met gevaarlijke stoffen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, moet u een reeks maatregelen nemen om de gezondheid van uw medewerkers te beschermen.
Basismaatregelen als informatievoorziening, voorlichting en onderricht, orde en netheid, en deugdelijke opslag gelden bij het werken met alle gevaarlijke stoffen.

Om goede werkomstandigheden te creëren voor uw medewerkers, zult u op de werkplek verdere maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat zij geen gezondheidsrisico’s lopen. Deze maatregelen moet u nemen volgens de arbeidshygiënische strategie. Dit is wettelijk verplicht volgens de Arbowet, artikel 3 lid 1b.

De voorkeursvolgorde van de arbeidshygiënische strategie is:

a. Elimineren van de bron.

b. Maatregelen nemen in de overdrachtsweg van bron naar mens: maatregelen aan de bron
    en direct om de bron.

c. Maatregelen nemen in de omgeving.

d. Organisatorische maatregelen nemen.

e. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Het Arbobesluit (artikel 4.4) vereist dus dat maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron worden genomen. De voorkeur gaat uit naar het vervangen van een gevaarlijke stof of handeling. Maatregelen aan de bron zijn het meest effectief bij het beheersen van de blootstelling voor zo veel mogelijk werknemers.

Het waarom van het opnemen van werkomstandigheden in het stoffenregister

Om veilig met een product te kunnen werken zijn de werkomstandigheden mede van belang. Daarom is het bij wet verplicht om maatregelen te nemen voor een veilige werkomgeving volgens de arbeidshygiënische strategie.